Free Online Poker

Jag har nu tröttat för sista gången, och bestämt mig för att installera en liten “åtgärd” för att försöka kommentarerna på denna sida fria från annonser av den typ som rubriken ovan så målande beskriver. (Det där var nästan spam-grammatik.) Denna “åtgärd” kan kanske verka en smula påfrestande, rentav “kränkande”, då den kräver ett visst mått av eftertanke – som en farthindergrind som tvingar till att växla ned på den smattrande Zündapp som för dig framåt genom livet. Kort sagt: för att få kommentera måste du hädanefter addera två tal. Båda är heltal < 10, så det blir inte svårt. Men du kanske måste hejda dig i blott ett par sekunder, för att växla ned och byta hjärnhalva. Må detta inte hindra din skaparglädje.

Två minuter senare: ljud.orgs första trackbackspam kommer till administratörens kännedom. Allt är fåfänglighet.

Uppdatering: Ny design, nya regler. Jag får nog leta efter ett nytt sätt att attackera dessa pirater.