Szymborska och inspirationen

Wislawa Szymborska sade bra saker om inspiration när hon fick nobelpriset 1996.

Dags att följa upp förra årets inlägg om inspiration här och här.

Wislawa Szymborska heter min favoritnobelpristagare, kanske för att jag inte läst någon annan. Hon fick priset 1996 och höll då enligt tradition och hävd sedvanlig föreläsning, som kom att handla om “Poeten och Världen”. En bit in börjar hon:

Det finns, har alltid funnits och kommer alltid att finnas en sorts människor som drabbas av inspiration. Det är alla de som medvetet väljer sitt arbete och utför det med liv och lust, med fantasi. Det finns till exempel sådana läkare och pedagoger, det finns sådana trädgårdsmästare och hundra yrken till. För dem kan arbetet vara ett oupphörligt äventyr, där de hela tiden hittar nya utmaningar. Trots mödor och tillkortakommanden falnar aldrig deras nyfikenhet. Ur varje gåta som de har löst fladdrar det upp en hel svärm av nya frågor. Inspirationen – vad den nu är för någonting – uppstår ur ett ständigt “Jag vet inte”.

och efter en högst läsvärd fortsättning avslutar hon resonemanget:

Också poeten måste, om han är en riktig poet, ständigt säga till sig själv: “Jag vet inte”. I och med varje dikt försöker han att finna lösningen på gåtan, men så fort han har satt punkt blir han betänksam igen, han kommer underfund med att lösningen var av tillfällig natur, svaret var ingalunda uttömmande. Alltså gör han nya försök om och om igen, och med tiden samlar litteraturhistorikerna alla dessa bevis på hans missnöje med sig själv till en stor bunt och kallar den för hans “författarskap”…

Jag avhåller mig ifrån att försöka konkurrera i knivskarpa formuleringar eller välvägda cynismer åtminstone tills jag har mer liv bakom än framför mig.